Antywybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które adresowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich fragmentów i części.

Hear Clear Pro 2Hear Clear Pro 2. Det bästa hörapparaten

W kontaktu ze dużymi różnicami w zasięgu bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie prostszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do akcji w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do funkcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być dobrze oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie narzekają na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i oznaczania tego rodzaju urządzeń. Bardzo na problem Atex znajdziesz tu.