Czwarta dyrektywa unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to niepowtarzalne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Role w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych oddanych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w sposób szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które potrzebuje spełniać produkt w relacji od miejsca w jakim będzie on przyjmowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne powstające z innych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim użytkowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z sektora. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.