Odpylacze mokre

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) tkwi w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich i ważnych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

catch me patch me

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wydawane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są znane w toku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przystępuje do rozprężenia, co sprawia, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest godne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego pracy (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).