Zamkniecie dzialalnosci data

W przypadku jeżeli chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko kwestiami związanymi głównie z działalnością, lecz i kasą fiskalną. Nie wolno ot tak o niej zapomnieć, pomimo że uznajemy ją jako szpiega, który sprawdza nasz obrót gotówką i która da wszystkim danych Urzędowi Skarbowemu, gdy zajdzie taka problem.

Kasa fiskalna i zakończenie działalności? To zagadnienie zadaje sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest zaplanowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w istocie kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet z czasu jej powstania u producenta. Regulują te proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A dlatego w świadomość rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w sezonie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy też złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z list. Na jeden koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy przygotować tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wprowadza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak zapewne się domyślasz, raporty posiadają na celu porównanie tego, co zostało odczytane z kasy z tym, co ujmował w deklaracjach miesięcznych lub kwartalnych. By uniknąć niezbyt miłej sytuacji świetnym projektem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który zestawisz ze swoimi deklaracjami VAT. Będziesz posiadał możliwość nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto jeszcze dodać, że przy tworzeniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, czyli jako podatnik czerpali z zniżki na kasę fiskalną. Musimy same wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była używana krócej niż 3 lata, musimy więc dokonać zwrotu ulgi, z której skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie prace i kasy finansowej to duże przedsięwzięcie, jakiego będziesz potrzebował się podjąć. Jeśli zakończenie prac, zaś tymże jedynym zlikwidowanie kasy fiskalnej, zaszło w ciągu gorszym niż 3 lata - będziemy potrzebowaliby oddać ulgę, którą wzięli na kasę fiskalną.